Informatie / algemeen:

Privacyverklaring van de Vereniging Vrienden van het Asserbos en Omstreken, geregistreerd onder KvK-nummer 04076144

De vereniging respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behan- deld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn.

lees verder

Oude Vijver - eboekje.

Wederom heeft Ab Drijver ons verblijd met een nieuw eboekje. Waarvoor onze hartelijke dank. Ditmaal gaat het over de Oude Vijver en omgeving en is wederom voorzien van tekst, foto's en filmpjes.
Zo leer je het Asserbos in detail kennen.
Hierbij de link: http://www.datcom7.com/oudevijver
(Het laden van het eboekje neemt even wat tijd in beslag)

Nieuwe Vijver - eboekje.

Tot onze grote verrassing heeft het bestuur onlangs van Ab Drijver een link ontvangen waardoor we kunnen genieten van een E-boekje dat door Ab is samengesteld. We vinden dat we u dit niet mogen onthouden en 
met de toestemming van Ab Drijver kunt dit boekje,via onderstaande link  bekijken.
http://www.datcom7.com/nieuwevijver/

(Het laden van het eboekje neemt even wat tijd in beslag)

Vereniging Vrienden van het Asserbos en de ANBI.
Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beoogende Instelling' (ANBI). Op grond hiervan kunnen vanaf 1 januari 2008 donaties en giften aan onze vereniging als aftrekbaar worden beschouwd voor de Inkomstenbelasting. Meer informatie is te vinden op www.anbi.nl en www.geef.nl.

naar boven