Informatie / algemeen:

Privacyverklaring van de Vereniging Vrienden van het Asserbos en Omstreken, geregistreerd onder KvK-nummer 04076144

De vereniging respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behan- deld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn.

lees verder

Oude Vijver - eboekje.

Wederom heeft Ab Drijver ons verblijd met een nieuw eboekje. Waarvoor onze hartelijke dank. Ditmaal gaat het over de Oude Vijver en omgeving en is wederom voorzien van tekst, foto's en filmpjes.
Zo leer je het Asserbos in detail kennen.
Hierbij de link: http://www.datcom7.com/oudevijver
(Het laden van het eboekje neemt even wat tijd in beslag)

Nieuwe Vijver - eboekje.

Tot onze grote verrassing heeft het bestuur onlangs van Ab Drijver een link ontvangen waardoor we kunnen genieten van een E-boekje dat door Ab is samengesteld. We vinden dat we u dit niet mogen onthouden en 
met de toestemming van Ab Drijver kunt dit boekje,via onderstaande link  bekijken.
http://www.datcom7.com/nieuwevijver/

(Het laden van het eboekje neemt even wat tijd in beslag)

Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving en de ANBI.

De vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving is sinds 2005 een ANBI instelling, Algemeen Nut Beogende Instelling.
U vindt onze registratie op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Gebruik hierbij wel onze officiële naam dus: VERENIGING VRIENDEN VAN HET ASSERBOS EN OMGEVING

Op grond van de ANBI-erkenning zijn wij verplicht een aantal gegevens over onze vereniging te verstrekken, waaronder het jaarverslag en een financieel overzicht.

Organisatienaam: Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving
postadres: Vaart NZ 30, 9401GN Assen
e-mailadres: vriendenasserbos@ziggo.nl
telefoonnummer: 0629732829
website: http://www.vriendenasserbos.nl

RSIN nummer: 8149.59.477|
KVK nummer: 04076144

Bestuurders:
Gerrit J.Eerland voorzitter
Vera Duiker secretaris
Folkert van der Meer penningmeester
Irma Wijbenga-Schreuder algemeen lid
Hetty Heikens-Koop algemeen lid
Theo de Grijs algemeen lid

Doelstelling
Het beschermen van de natuurlijke, ecologische cultuurhistorische waarde van het Asserbos en omgeving. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving is een vrijwilligersorganisatie. Aan de vrijwilligers, inclusief bestuursleden, wordt geen vergoeding gegeven, uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis.

Beleidsplan: download 'Tweede Beheervisie'
Jaarverslag: download Jaarverslag 2017-2018
Financieel jaarverslag: download financieel overzicht 2018-2019


naar boven