Archief
- 2012 - 02: Zienswijze Milieu Educatief centrum
- 2011 - 11: Statutenwijziging
- 2011 - 09: Angst voor verlies groen
- 2011 - 03: Oplegnotitie 2010
- 2010 - 12: Resultaten becijferen van het Asserbos

februari 2012 Zienswijze Milieu Educatief centrum

Klimpark in het Asserbos?

Klimpark in het Asserbos?

Klimpark in het Asserbos?

Klimpark in het Asserbos?

Klimpark in het Asserbos?

Klimpark in het Asserbos?

Klimpark in het Asserbos?


naar boven

Omvang Klimbos
Omvang Milieu Educatief Centrum samen met het geplande klimpark in het Asserbos


ontwerp klimpark in het Asserbos

bron: Gemeente Assen


naar boven

December 2011

Statutenwijziging


naar boven
September 2011 Angst voor verlies groen

Vrienden Asserbos schrijven brief aan de gemeente.
Toekomstplannen zijn 'onrealistisch'

Assen De Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving maakt zich grote zorgen over het groene karakter van de stad als de FlorijnAs, her allesomvattende toekomstplan voor Assen, de komende jaren wordt uitgevoerd. Dat schrijven de Vrienden in een brief aan B en W. Volgens voorzitter S.W.G. Groenendaal worden in de FlorijnAs 'groeiscenario's en toekomstbeelden geschetst, waarvan het bestuur denkt dat die te optimistisch zijn en een gebrek aan realiteitszin vertonen'.

lees verder (pdf)


naar boven

23-03-2011 Oplegnotitie 2010

Hier kunt u de complete tekst lezen van de 'oplegnotitie' 2010.
Een verdieping en verfijning van de Bosvisie en het Bosbeleidsplan (2005). Deze beleidsplannen blijven geheel gelden en de oplegnotitie kan dus niet los worden gezien van beide documenten .

De notitie is opgesteld in opdracht van de gemeente Assen in overleg met vereniging Vrienden van het Asserbos en het BOC, Bewoners Overleg Centrum.

Oplegnotitie 2010 (pdf)


naar boven

Oktober 2010 Resultaten van het becijferen van het Asserbos

Becijferen van het AsserbosEen groep van ca. 20 Assenaren heeft zich afgelopen zondag 17 okt. beijverd om diverse bosvakken in het Asserbos een cijfer te geven. Het ging om de vraag: vind je het mooi of niet en geef een cijfer tussen de 1 en de 10.
De uitkomst geeft, gezien het beperkte aantal deelnemers en de subjectiviteit van de vraagstelling, natuurlijk maar een heel globale indruk, maar de teneur lijkt, dat gemengd open bos hoger wordt gewaardeerd dan monocultures van naald- of loofhout.
Loofhout-monocultures scoren dan nog weer wat hoger dan die van naaldhout. Open plekken in het bos oogsten waardering net als de bosranden. Zeer te spreken was men over de grote variatie aan bostypen binnen het Asserbos.
Deze bosbeoordeling werd georganiseerd door de Vereniging Vrienden van het Asserbos in het kader van het overleg met de Gemeente Assen over het bosbeheer.

klik hier voor een document met de uitkomst
klik hier voor een pdf met de uitkomst

 
naar boven