Informatie / doelstelling:

Informatie over en doelstelling van de vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving:

Het Asserbos, gelegen tegen het centrum van Assen, bestaat in oorsprong al van voor 1300.Asserbos Sindsdien heeft deze groene long vele veranderingen ondergaan en dankzij de inzet van generaties Assenaren is het bos geworden tot wat het nu is. Diverse bevolkingsgroepen maken er gebruik van vanwege de vele mogelijkheden, die het bos biedt.
Vanuit het gevoel, dat dit prachtige bos extra aandacht en zorg verdient is de vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving opgericht. De oprichtingsdatum is 7 januari 2005.

De vereniging heeft als doel:

Het beschermen van de natuurlijke ecologische en cultuurhistorische waarde van het Asserbos en omgeving. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het geven van adviezen en het constructief meedenken bij de verdere ontwikkeling van het bos door de Gemeente Assen;
  2. het nauwlettend volgen van het beleid van de overheid ten aanzien van het Asserbos en omgeving;
  3. het bevorderen van een nauwe betrokkenheid van de bevolking bij de ontwikkeling van het Asserbos en omgeving, onder andere door het organiseren van activiteiten van educatieve, culturele en recreatieve aard zoals lezingen, boswandelingen,  excursies, publicaties en dergelijke;
  4. het bevorderen van ideële of daadwerkelijke steun aan publicaties en andere vormen van voorlichting over het Asserbos en omgeving;

De vereniging heeft in 2008 ongeveer 170 leden. Deze leden worden regelmatig voorzien van de laatste activiteiten en nieuws betreffende het Asserbos en omgeving o.a. in de vorm van een Nieuwsbrief en deze website.

De vereniging probeert de bevolking van Assen en omgeving te betrekken bij hun activiteiten of andere zaken, het Asserbos betreffende, door middel van publicaties in lokale bladen. 

Op deze website kunt u alle informatie over de vereniging vinden en ook hoe u  met de vereniging in contact kunt komen.
Vereniging Vrienden van het Asserbos en de ANBI.
Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beoogende Instelling' (ANBI). Op grond hiervan kunnen vanaf 1 januari 2008 donaties en giften aan onze vereniging als aftrekbaar worden beschouwd voor de Inkomstenbelasting. Meer informatie is te vinden op www.anbi.nl en www.geef.nl.

naar boven